Baie Welkom by
Hier kan kinders nog kinders wees
ons is 'n Christelike Kleuterskool

Gelukkige kinders = gelukkige ouers !

Morsjorsies se ideaal is om aan u kleuter ‘n aangename Christelike tweede tuiste te bied, waar hy/sy tot volle potensiaal kan ontwikkel. In ‘n gesellige atmosfeer waar u kleuter veilig en geliefd kan voel en ‘n vriendskap met spesiale maatjie kan weef.

Ons visie hier by Morsjorsies Kleuterskool is om te streef om jou kind te onderrig en te ontwikkel, om ‘n gebalanseerde en gesonde kind te word, en wat met die selfvertoue na die volgende onderig toe te kan gaan. Jou kind verdien die kwaliteit diens om self verstandhouding en waardes te aanvaar.

 

MORSJORSIES KLEUTERSKOOL

MORSJORSIES NURSERY SCHOOL


 
 

“Julle moet nooit een van hierdie kleintjies minag nie, want Ek verseker julle dat hulle engele in die hemel gedurigdeur by my hemelse Vader is.” Matt. 18:10

 


d6 Connect bied die volgende funksies aan:

  • Gebruikers word ingelig en op datum gehou van die aktiwiteite van die organisasie.
  • Relevante en opgedateerde inligting (bv: organisasie se kontakpersone, nuus en hulpbronne).
  • Ook op u selfoon beskikbaar. 

Laat gebruikers toe om:

  • Direk te antwoord op navrae van die organisasie.
  • Veranderinge aan te bring aan persoonlike data op die organisasie se databasis.
  • Algemene navrae direk aan die organisasie te stuur en terugvoer daarop te ontvang.

Besoek ons Virtuele Toer